Home » Cycling Slovenia » Ugodnosti, ki jih prinaša kolesarski team building za podjetja

Team building za podjetja pomeni razvoj socialnih odnosov in procesa učenja kot tudi druženje sodelavcev izven službenih okvirjev. V okviru delovanja podjetij obstajajo zelo raznolike oblike druženja, ki so lahko povsem neformalne, lahko so ustvarjalne ali pa usmerjene v reševanje problemov: piknik, aktivnosti v naravi, sindikalni izlet, družinsko srečanje za poslenih, obisk adrenalinskega parka, ustvarjalna delavnica, motivacijski program, itd. V bistvu je team building dobro pripravljena in vodena dejavnost, ki nadgrajuje delovne odnose v socialnem smislu in se praviloma odvija izven službenih prostorov.

Na podlagi izkušenj in povpraševanja smo se tudi pri Greenhills Slovenija odločili, da kolesarska druženja oplemenitimo s strokovno vodenimi programi, kateri oblikujejo dobre odnose in ustvarjalno vzdušje med sodelavci: e-kolesarski team building za podjetja v Sloveniji.

Tukaj si lahko preberete vtise udeležencev naših družabnih izletov.

V nadaljevanju pa še več o tem, kako dobra naložba je, tako za delodajalca kot za zaposlene, krepitev medsebojnih odnosov skozi kolesarska druženja.

Kolesarski team building

1) Izboljševanje medsebojnih odnosov

Ker še vedno večina sodelavcev hodi v službo zaradi dela in zaslužka, se med seboj slabo poznajo. Neformalna druženja pa jih povežejo mednivojsko in medoddelčno. Tvorijo se nove socialne formacije, na osnovi katerih se izboljša njihovo sodelovanje in razumevanje posameznika, hkrati pa se krepi pripadnost krovni skupnosti in skupnim interesom.

Kolesarski team building za podjetja na Krasu

2) Vključevanje posameznikov v nove aktivnosti

Dejavnosti v okviru delovnega okolja so le delček posameznikovega potenciala. Pogosto se v novih okoliščinah dobro znajdejo prav tisti sodelavci, ki so v delovni sredini prezrti. Še več; neformalno druženje tudi opogumlja in spodbuja posameznike, da prevzamejo večja tveganja ob povečanem zaupanju v skupino, ki jih podpira (v našem primeru osvojijo kolesarjenje s pomočjo elektro koles).

Team building za podjetja v organizaciji Greenhills Slovenia

3) Dajanje pobud

Narava ima svojo moč. Gibanje v naravi ljudem razgiba tudi miselne procese. Za reševanje problemov se odpre več zornih kotov, saj se sodelavci oddaljijo od službenega vsakdana in rutinskih opravil. Še več; sodelavci se spoprijateljijo, poveča se medsebojno zaupanje, posameznik se počuti sprejetega, kar mu dvigne samozavest, da si upa biti konstruktiven ali celo proaktiven član skupine z dajanjem novih predlogov in rešitev za obvladovanje namišljenih problemov.

Kolesarski team building za podjetja na Krasu.

4) Osvajanje novih spretnosti

Načelo zdravega življenja pravi, da je potrebno vsaj enkrat na leto obiskati kraj, kjer še nisi bil in osvojiti vsaj eno novo spretnost. Kolesarjenje z električnimi kolesi ponuja oboje.

Več o tem na naši angleški povezavi: Why cycling is good for your mind and body

Skupinsko kolesarjenje v družbi sodelavcev

5) Spoznavanje novih krajev in kulinarike

Slovenija je majhna dežela s pestro ponudbo. Veliko je krajev, kjer še nismo bili in še več je jedi, ki se jih splača okusiti. Team building za podjetja skozi kolesarjenje omogoča ravno to: ogled krajev, kjer udeleženci še niso bili in pogostitve na turističnih domačijah.

Več o slovenskih tradicionalnih jedeh na angleški povezavi: Top 10 traditional Slovenian foods

Zaključek

Za odločitev, po kateri obliki team buildinga bo podjetje poseglo je priporočljivo, da stopi skupaj team: direktor, kadrovski strokovnjaki in vodje oddelkov. Poti je več, cilj pa en sam: sodelavce pripeljati (v našem primeru s kolesi) do spoznanja, da ne gradijo le hišo po naročilu delodajalca … dejansko je to njihova v hiša, v kateri prebijejo dve tretini svojega vsakdana.

P.s. anekdota pravi, da je delodajalec naročil delavcu naj zgradi hišo. Ko je bil gotov, mu jo je delodajalec poklonil. »Ojej,« je rekel delavec, »če bi vedel, da bo moja, bi pa zgradil čisto drugačno.«

Vam je bil članek všeč? Prosim delite ga s prijatelji