Prosimo da upoštevate, za vodene kolesarske ture in izposojo koles, ki jih organizira Bederfly d.o.o., veljajo naslednji pogoji. Vse vodene ture, ki jih organizira Bederfly d.o.o. ureja slovenska zakonodaja. Kot organizator paketnih potovanj, Bederfly d.o.o. zagotavlja vsa potrebna jamstva pri Turistični in gostinski zbornici Slovenije.

Splošni pogoji poslovanja – Vodene kolesarske ture

Prosimo upoštevajte, da se lahko pogoji poslovanja spremenijo.

1. Pogoji za udeležbo na turi

Naše vodene kolesarske ture zahtevajo, da so udeleženci v osnovni psiho-fizični kondiciji, ki je nujno potrebna za izvedbo ture. Zato se naše vodene kolesarske ture lahko udeležijo samo tisti, ki izpolnjujejo te zahteve. Za podrobnosti glejte razdelek 11 “Odgovornost udeleženca”.

2. Cena

Cene kolesarskih tur so določene v našem ceniku, ki je objavljen na www.greenhills.si. Cene tur vključujejo storitve, ki so določene v opisu posameznih tur na naši spletni strani. Za nekatere ture so na voljo neobvezne in dodatne storitve.

Na željo naročnika po personalizirani kolesarski turi, organizator sestavi ponudbo, kjer je cena odvisna od vključenih storitev in se lahko od ponudbe do ponudbe spreminja.

Organizator, Bederfly d.o.o. si pridržuje pravico do zvišanja ali znižanja cene v primeru novih sprememb: davčnih predpisov, menjalnega tečaja, ravni cen, tiskarskega škrata, stroškov zaradi višje sile ali drugih nepredvidenih razlogov. O spremembi cen mora organizator obvestiti naročnika čim prej in najkasneje 10 dni pred datumom ture. Če zvišanje cene presega 10% cene kolesarske ture, udeleženec lahko brezplačno prekliče rezervacijo.

3. Pogodba o rezervaciji

Pogodba zajema storitve, dogovorjene med organizatorjem (podjetjem Bederfly d.o.o.), naročnikom in udeležencem kolesarske ture. Pogodba o rezervaciji vključuje:

3.1. Opis ture na www.greenhills.si, torej vse informacije in dejstva, opisana in podana v opisu ture.

3.2. Vse prejete informacije o naročniku in udeležencih potovanja, račun s podatki o plačilu, podatki vodnika ture itd.

S potrditvijo/plačilom rezervacije se vsi udeleženci strinjajo, da so prebrali in sprejeli naše pogoje za udeležbo na turi. Po opravljeni rezervaciji/plačilom je pogodba o rezervacija zavezujoča.

4. Plačilo

Pri spletnem nakupu ali rezervaciji se plačilo poravna s kreditno kartico (Visa, Mastercard) ali preko računa PayPal. Naročniku/stranki je poslano elektronsko potrdilo o nakupu. Po opravljeni stroritvi pa se izda račun za kolesarsko turo.

Možnost plačila 1:

Plačilo s kreditno kartico ali PayPal prek našega spletnega rezervacijskega sistema www.greenhills.si.

Možnost plačila 2:

Plačilo s kreditno kartico preko povezave, poslane na vaš e-poštni naslov. Pošljite nam e-pošto na info@greenhills.si in nam sporočite, da želite plačati s kreditno kartico.

Možnost plačila 3:

Z gotovino na dan pričetka ture.

Možnost plačila 4:

S kreditno kartico na dan pričetka ture.

Možnost plačila 5:

Plačilo z bančnim nakazilom po predračunu:

Podatki podjetja:
Bederfly d.o.o.
Trata 4
4220 Skofja Loka
Slovenija

Ime in naslov banke:
Delavska hranilnica d. d. Ljubljana
Miklošičeva 5,
1000 Ljubljana
Slovenija

SWIFT BIC KODA: HDELSI22
IBAN: SI56 6100 0001 3172 947

Bodite pozorni, da boste poslali pravilen znesek (če plačujete v tuji valuti, vprašajte svojo banko o menjalnem tečaju) in navedite na kaj se plačilo navezuje, s sklicevanjem na številko ponudbe ali računa.

5. Zavarovanje

Udeležba na vodenih kolesarskih turah podjetja Bederfly d.o.o. je na lastno odgovornost. Kot organizator ne prevzemamo odgovornosti za kakršne koli stroške, povezane z nesrečami / poškodbami, ki lahko nastanejo med izvedbo vodene ture. Udeležencem iz tujine svetujemo, da sklenejo nezgodno zavarovanje z asistenco, v svojih matičnih državah, saj takšno zavarovanje ni vključeno v našo rezervacijo ture. Prav tako zavarovanje odpovedi potovanja ali ture ni vključeno v rezervacijo.

6. Spremembe rezervacije

Če se sprememba rezervacije opravi več kot 10 dni pred datumom ture, se zaračuna administrativna pristojbina v višini 10 eur. Sprememba rezervacije, ki je narejena 10 dni ali manj do datuma ture, se šteje za odpoved in kot registracija nove rezervacije (za podrobnosti glejte poglavje 7).

V posvetovanju s podjetjem Bederfly d.o.o. v celoti plačano rezervacijo lahko prenesete na drugo osebo s plačilom upravne pristojbine 10 eur, – na udeleženca, če ta udeleženec izpolnjuje zahteve za udeležbo na turi. Prenos ture na drugega udeleženca se lahko izvede samo če to ni v nasprotju z drugimi pravili in predpisi, ki jih mora organizator upoštevati.

7. Odpoved

Prosimo, da čim prej obvestite Organizatorja, če želite preklicati rezervacijo. V primeru odpovedi veljajo naslednja pravila:

 • Več kot 10 dni pred datumom ture: velja administrativna pristojbina 10 eur. Plačan znesek se povrne, zmanjšan za administrativno provizijo. Naročniku bo poslan račun.
 • 10 – 4 dni pred datumom ture: velja vračilo 50% cene ture. Plačan znesk se povrne do 50% cene ture, ali pa stranka prejme račun, ki ustreza 50% cene najema.
 • 3 – 0 dni pred datumom ali se naročnik ne udeleži ture: velja celotna cena ture. Vplačana vsota se ne vrača. Naročniku bo poslan račun, ki je enak celotnemu znesku ture.

8. Naročnik zapusti vodeno turo

Če se je udeleženec iz kakršnega koli razloga med vodeno turo odločil zapustiti skupino, podjetje Bederfly d.o.o. ne odgovarja za morebitne dodatne stroške, ki bi jih lahko povzročili udeležencu. Udeleženec ne more zahtevati nobenega vračila kupnine ture, zato svetujemo, da se posvetujete s svojo zavarovalnico, če imate skljenjen riziko odpovedi. Glej tudi razdelek 13 Pritožbe.

9. Odpoved izleta

Bederfly d.o.o. lahko odpove turo v primeru višje sile, vremenskih razmer, pomanjkanja vodnikov tur, premajhnega števila udeležencev ali drugih nepredvidenih razlogov, ki niso nadzorovani s strani organizatorja. Če je mogoče, bo organizator po najboljših močeh obvestil udeležence:

– najpozneje 14 dni pred datumom odhoda na turo, ki traja 5 dni ali več

in

– najkasneje 2 dni pred datumom odhoda na turo, ki traja 4 dni ali manj.

V primeru odpovedi potovanja zaradi zgoraj opisanih razlogov se vam povrne celotni plačani znesek. Bederfly d.o.o. ne odgovarja za nobene druge stroške, ki bi jih lahko imel udeleženec v zvezi z udeležbo na turi.

10. Spremembe poteka tur

Pri Bederfly d.o.o. si bomo prizadevali voditi turo, kot je opisano v opisu ture. Upoštevajte pa, da lahko pride v razporedu do sprememb, ki so lahko posledica, vremenskih razmer ali drugih nepredvidenih okoliščin, kar otežuje izvedbo po planu. V takih primerih in kadar je le mogoče, bodo udeleženci obveščeni o vseh pomembnih spremembah pred odhodom na turo. Če želi udeleženec preklicati rezervacijo zaradi takšnih sprememb, se vam povrne celotni vplačani znesek. V primerih, ko je potrebno program spremeniti med vodeno turo, mora vodnik obvestiti udeleženca čim prej.

11. Odgovornost udeležencev

Udeleženci so dolžni natančno prebrati opise tur in oceniti, ali so fizično in psihično pripravljeni na udeležbo na turi, ne da bi predstavljali nevarnost samim sebi ali ostalim udeležencem. To pomeni, da preberete in ocenite vse ustrezne informacije, opisane v opisu tur na www.greenhills.si, vključno z ostalimi povezanimi informacijami.

Če ima udeleženec težave z zdravjem, se mora posvetovati s svojim zdravnikom o primernosti udeležbe na turi.

Udeleženci so dolžni upoštevati navodila in odločitve vodnika ture. Če je udeleženec neustrezno pripravljen na turo (fizično / psihično ali ima neprimern opremo) ali kako drugače povzroča težave vodniku ture in / ali skupini, se lahko vodnik odloči, da mora udeleženec zapustiti turo. Organizator ne odgovarja za kakršne koli dodatne stroške, ki bi v tem primeru lahko nastali. V primeru hude kršitve zgornjih pravil je udeleženec odgovoren za pokritje vseh dodatnih stroškov, ki bi vplivali na organizatorja.

12. Uporaba elektronskega naslova

Pri nekaterih turah je potrebno, da udeleženci uskladijo prevoz do točke pričetka ture. Da bi udeležencem olajšali komunikacijo in logistiko, lahko organizator deli elektronske naslove med udeleženci ture.

13. Pritožbe

Vodnik ture mora biti čim prej obveščen o pritožbi med potekom ture, kar omogoča, da se zadeva reši na samem kraju. Pisno izjavo o pritožbi in morebitne zahtevke za vračilo je potrebno posredovati podjetju Bederfly d.o.o. čim prej in v vsakem primeru v 4 tednih po zaključku ture.

14. Razno

Bederfly d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe kolesarskih tur. Podatki tur se lahko spremenijo v zvezi s časovno razporeditvijo,  prevozi, namestitvami, spremembami cen in napakah v tisku, ki lahko vplivajo na udeležence tur.

15. Fotografiranje

Kot udeleženec na vodeni turi podjetja Bederfly d.o.o., vas lahko fotografira bodisi vodnik bodisi drugi udeleženci. Te fotografije lahko kasneje uporabimo v podjetju Bederfly d.o.o. za tiskane ali spletne publikacije. Prosimo sporočite vodniku vnaprej, če se ne želite fotografirati.

Splošni pogoji poslovanja – Najem opreme

1. Stranke in predmeti

Bederfly d.o.o. (“Organizator”) najemniku (“Naročnik”) dostavi opremo, navedeno v Pogodbi o najemu, v brezhibnem stanju z ustrezno varnostno opremo.

Naročnik ob prevzemu najete opreme in podpisom pogodbe izjavlja da se strinja s splošnimi pogoji najema in da je preveril, da je najeta oprema v primernem/dogovorjenem stanju.

2. Obveznosti naročnika

Naročnik mora:

 • Predložiti veljavno osebno izkaznico. Navesti točne in veljavne osebne podatke: ime, priimek, naslov, telefonsko številko, e-poštni naslov, starost, težo, višino.
 • Izposojeno opremo uporabljajti in hraniti vestno in v skladu s pogoji navedenimi v najemni pogodbi.
 • Zagotoviti, da je oprema v celotnem obdobju najema v primernem stanju za uporabo. V primeru, da eden od zgoraj omenjenih pogojev ne bo izpolnjen, mora naročnik takoj obvestiti Organizatorja, ki bo odpravil težavo ali zamenjal najeto opremo.
 • Ob prevzemu opreme plačati celoten znesek najema in dodatnih storitev, kot je to navedeno v najemni pogodbi. V primeru podaljšanega najema ali dodatnih storitev se le te poravnajo ob vračilu opreme.
 • Opremo vrniti Organizatorju na dogovorjeni lokaciji in v določenem času.
 • Ob vrnitvi, skupaj z Organizatorjem preverite stanje opreme.
 • V primeru neustrezne uporabe, Organizatorju povrniti stroške povezane z odpravo nastale škode. To vključuje: menjavo poškodovaih delov z novimi, stroški popravila in stroški dela.

3. Kraja in škoda

 • Najeta oprema ni zavarovana pred poškodbami in tatvinami.
 • V primeru kraje, mora naročnik nemudoma prijaviti krajo policiji in v 24 urah izročiti Organizatorju originalno kopijo policijskega poročila.
 • V primeru kraje bo naročniku zaračunan znesek, enak vrednosti ukradene opreme.
 • Plačilo najemnine zapade šele po izročitvi originalnega policijskega poročila o tatvini.
 • Če se rok izposoje še ni iztekel, bo organizator nadomestil opremo s podobno, če je le ta na voljo in šele potem, ko bo naročnik plačal nadomestilo za ukradeno opremo.
 • V primeru najdene in povrnjene opreme Organizatorju se naročniku povrne celoten znesek nadomestila, razen v primeru da se na opremi ugotovi morebitna škoda.

4. Cena: obdobje najema in vrnitev

 • Cene najema se zaračunavajo na dan, en dan je enako en sončni dan, ki poteče vsak dan ob 20h.
 • Naročnik mora vrniti najeto opremo v primernem stanju po dogovoru z Organizatorjem in v roku navedenem v pogodbi o najemu.
 • V primeru, da naročnik želi podaljšati najemno obdobje, mora to sporočiti Organizatorju pred rokom vračila in poravnati preostali znesek ob vrnitvi opreme.
 • Če oprema ni vrnjena v dogovorjenem roku, lahko organizator uporabi vse možne opcije za povrnitev opreme, četudi je to proti volji naročnika.
 • Strošek najema opreme se dodatno zaračuna za obdobje, ki presega dogovorjene pogoje.
 • V primeru, da izposojena oprema ne bo vrnjena v roku 7 dni po datumu zapadlosti pogodbe, bo organizator naročnika tožil pri pristojnem organu.

5. Vračilo najemnine

 • Naročniku, ki vrne opremo pred dogovorjenim datumom, se v primeru bolezni ali poškodbe povrne najemnina za neizkoriščeno obdobje. Navedena pravila veljajo ob predložitvi zdravniškega potrdila.
 • Brez predložitve zdravniškega potrdila bo zaračunan celoten znesek najemnine.
 • Slabo vreme ali druge ovire niso vzrok za vračilo plačane najemnine.

6. Preklic rezervacije

Prosimo, da čim prej obvestite Organizatorja, če želite preklicati rezervacijo. V primeru odpovedi veljajo naslednja pravila:

 • Več kot 10 dni pred datumom najema: velja administrativna pristojbina 10 eur. Plačan znesek se povrne, zmanjšan za administrativno provizijo. Naročniku bo poslan račun.
 • 10 – 4 dni pred datumom najema: velja vračilo 50% cene najema. Plačan znesk se povrne do 50% cene najema, ali pa stranka prejme račun, ki ustreza 50% cene najema.
 • 3 – 0 dni pred datumom najema ali stranka ne prevzame opreme: velja celotna cena najema. Najemnina se ne vrača. Naročniku bo poslan račun, ki je enak celotnemu znesku najemnine.

7. Menjava opreme

 • V času najema lahko naročnik vedno zahteva zamenjavo najete opreme.
 • V primeru, da je zamenjava opravljena z enakovredno opremo, je prva menjava brezplačna; za nadaljnje spremembe se zaračuna 5 EUR pristojbine.
 • V primeru zamenjave opreme druge kakovosti, se naročniku zaračuna razlika v ceni do opreme višje kakovosti ali povrne razlika do opreme manjše kakovosti.

8. Plačilo

Pri spletnem nakupu ali rezervaciji se plačilo poravna s kreditno kartico (Visa, Mastercard) ali preko računa PayPal. Naročniku/stranki je poslano elektronsko potrdilo o nakupu. Po opravljeni stroritvi pa se izda račun za najem opreme

Možnost plačila 1:

Plačilo s kreditno kartico ali PayPal prek našega spletnega rezervacijskega sistema www.greenhills.si.

Možnost plačila 2:

Plačilo s kreditno kartico preko povezave, poslane na vaš e-poštni naslov. Pošljite nam e-pošto na info@greenhills.si in nam sporočite, da želite plačati s kreditno kartico.

Možnost plačila 3:

Z gotovino ob prevzemu najete opreme.

Možnost plačila 4:

S kreditno kartico ob prevzemu najete opreme.

Možnost plačila 5:

Plačilo z bančnim nakazilom po predračunu:

Podatki podjetja:
Bederfly d.o.o.
Trata 4
4220 Skofja Loka
Slovenija

Ime in naslov banke:
Delavska hranilnica d. d. Ljubljana
Miklošičeva 5,
1000 Ljubljana
Slovenija

SWIFT BIC KODA: HDELSI22
IBAN: SI56 6100 0001 3172 947

9. Končni predpisi

 • Vse najemne pogodbe družbe Bederfly d.o.o. ureja slovenska zakonodaja. Za vsak spor, ki izhaja iz tega sporazuma in se navezuje na njegovo veljavnost, razlago, izvajanje ali prenehanje, je pristojno sodišče v Kranju.
 • Organizator ima v primeru nastalih sporov pravico, da naročniku v prihodnosti zavrne kakršno koli storitev najema.